Cosmeticienne Administration - Basispakket

Wat kunt u zoal met het basispakket? Een toelichting:

Klantenbeheer

 

Basispakket - Algemene klant informatie

In het basispakket zit het klantenbeheer: het vervangt in eerste instantie de aloude kaartenbak. U kunt per klant zien welke behandelingen deze heeft gehad en welke producten hij of zij in het verleden heeft gekocht. Tevens kunt u zien welke correspondentie & formulieren (mailing, persoonlijke informatie, facturen maar ook een eigen anamnese formulier bijvoorbeeld) u voor de klant heeft aangemaakt. Wanneer er een speciale belangrijke melding van toepassing is op de klant, dan komt dit automatisch naar voren. 

 

Diagnose & Anamnese

 

Basispakket - DiagnosebladIn het pakket is er per klant ruimte om belangrijke specifieke diagnose-informatie op te slaan. Denk hierbij aan huidanalyse, talgklierfunctie, huiddoorbloeding, etc.. Daarnaast is het mogelijk om zelf standaardformulieren te maken voor een uitgebreide anamnese. Een dergelijk standaardformulier wordt gemaakt in MS Word en kan vervolgens als 'blanco-formulier' voor iedere nieuwe klant worden aangemaakt. De gegevens worden zo per klant bewaard. Zaken als het burgerservice nummer, de verzekeraar en de geboortedatum kunt u uiteraard opslaan, en op de factuur laten terugkomen. Dit is belangrijk voor zaken die onder de zorgverzekering vallen.

 

Kijk voor meer informatie over het basispakket en diverse screenshots in de gallerij.